Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Víte že

Titulní strana

Aktuality

Odečet vodoměrů

19.04.2021

Duben je měsícem, ve kterém se v Ratměřicích pravidelně provádí odečty vodoměrů.
Vzhledem k trvajícím vládním opatřením a nemoci vodohospodářského pracovníka obce, žádáme odběratele pitné vody z veřejného obecního vodovodu, aby provedli odečet sami.

Stav vodoměru můžete poslat na tel. č. 724 118 070 nebo na email mistostarosta@ratmerice.cz. Lze i foto vodoměru (MMS, WhatsApp, email).

Nebo můžete využít formuláře pro odečet, který bude k dispozici v obchodě,
formulář vyplnit a odevzdat v obchodě nebo vhodit do poštovní schránky obecního úřadu.

Odečty vodoměrů můžete hlásit i telefonicky, ve všední dny dopoledne na tel. č. 317 833 321.

PROSÍME O NAHLÁŠENÍ STAVU VODOMĚRŮ DO ÚTERÝ 27.4.

Děkujeme za spolupráci.

Sčítání lidu 2021 - informace

09.04.2021

Věnujte pozornost aktuálním informacím o sčítání lidu v roce 2021. 
Vše potřebné naleznete zde.

Kontejner na velkoobjemový odpad

09.04.2021

Od pátku 16.4. do neděle 18.4. bude v Ratměřicích na návsi u kašny přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Velkoobjemový odpad je odpad, který se pro svoje rozměry nebo hmotnost nevejde do klasické nádoby na odpad.
Využijte možnosti odstranit:
- starý nábytek, koberce, linolea, matrace, zdravotní keramiku ...
Do velkoobjemových kontejnerů nelze ukládat zeminy, sutě, biologický či nebezpečný odpad.
Náklady na odvoz a uložení odpadu hradí obec Ratměřice.

Čipování popelnic

29.03.2021

Avizované čipování popelnic provede pracovník obce p. Kubíček ve středu 31.3. a ve čtvrtek 1.4.
Prosíme, vyndejte popelnice na ulici před své domy již ve středu 31.3 ráno.
U čipování nemusíte být přítomni.
Pokud v Ratměřicích v těchto dnech nebudete a vaše popelnice nebude k dispozici pro čipování, ozvěte se v nejkratší možné době panu Kubíčkovi - tel. 775 988 645, se kterým se domluvíte na individuálním čipování.
Děkujeme za spolupráci.

Oznámení o konání sčítání lidu v roce 2021

26.03.2021

Oznámení Českého statistického úřadu O konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice s veškerými informacemi naleznete zde.
Povinnost sečíst se se vztahuje na všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky i na fyzické osoby, které jsou v rozhodném okamžiku (půlnoc z pátku 26.3. na sobotu 27.3.) na území České republiky přítomny.

Přemístění provozovny obchodu a bufetu

05.03.2021

Od 1.března se provozovna obchodu s potravinami a bufetu Pavly Nádvorníkové přesunula do prostor hospody U Nás. Zde si nadále můžete nakoupit základní potraviny, lahůdky a uzeniny. Na tomto místě funguje i výdejní okénko teplého bufetu.

Fotografie ke článku

Nový nouzový stav - zpřísnění opatření

01.03.2021

Vláda vyhlásila od 1.3.2021 nový nouzový stav.  Zpřísňuji se pravidla (až na výjimky) zejména pro:
  • nošení respirátorů a roušek (platí povinnost nosit chirurgickou roušku, na vybraných místech je povinný respirátor – zejména veřejná doprava a obchody)
  • volný pohyb na území (od 1. března 2021 zákaz pohybu mezi okresy)
  • zavřené budou školy, školky i dětské skupin
Opatření mají zabránit šíření agresivních mutací koronaviru.

Více informací na webových stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se nových opatření naleznete ZDE.

Formuláře pro pohyb mezi okresy:
 - Vzor čestného prohlášení
 - Potvrzení zaměstnavatele na více cest do práce
 - Formulář cesty mimo práci

PTAČÍ CHŘIPKA - Změna nařízení Státní veterinární správy

26.02.2021

Dne 25.2. byla nařízením Státní veterinární správy změněna opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy – ptačí chřipky v obci Odlochovice dne 3.2.2021 a to tak, že katastrální území Ratměřice, spolu s dalšími, je vyjmuto z ochranného pásma a zařazuje se do pásma dozoru.

Drobnochovatelé v katastrálním území Ratměřice tak mohou vypustit chované ptactvo do svých zahrad a dvorků.

Znění nařízení Státní veterinární správy naleznete na elektronické úřední desce obce.

Dále, dle nařízení, dodržujte hygienická opatření a podezření na zvýšenou nemocnost nebo úmrtnost ptactva nahlaste na krizovou tel linku +420 720 995 204. 

Děkujeme za spolupráci.

Opatření v souvislosti s výskytem ptačí chřipky

03.02.2021

Státní veterinární správa vydala dne 3. 2. 2021 opatření nařízení, ve kterém stanovila mimořádná veterinární opatření z důvodu potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka) v katastrálním území Odlochovice. Byla vymezena dvě pásma nebezpečí šíření - ochranné pásmo do 3 km, kam patří Ratměřice a Skrýšov a pásmo dozoru do 10 km od ohniska nákazy, kam je zařazen Hrzín. Každé pásmo nařizuje obcím určité povinnosti, které musí splnit. Najdete je v nařízení.
Žádáme všechy chovatele z Ratměřic a Skrýšova, aby pokud možno měli svou drůbež uzavřenou a aby nám nahlásili údaje o svých chovech, abychom je mohli předat KVS Středočeského kraje do 11. 2. . 
">K dispozici máme také krizovou linku, která je k dispozici 24 hodin denně +420 720 995 204, kam můžeme hlásit podezření na zvýšenou nemocnost, úmrtnost nebo významný pokles.
Díky za spolupráci
List chovatele k vyplnění

Platba místních poplatků za rok 2021

11.01.2021

Místní poplatek za svoz a uložení komunálního odpadu a místní poplatek za držení psa můžete zaplatit od středy 13.1.2021. Splatnost poplatků je 28.2.2021.

Vzhledem k epidemiologické situaci, prosíme - pokud je to možné - o bezhotovostní platby. Pro platby v hotovosti můžete využít úřední hodiny – středa a pátek 16 -18 hod.

Bankovní spojení: 31723121/0100
Variabilní symbol: 2021 a číslo domu (např. 20213 pro dům č.p. 3)

Výpočet výše poplatku:
Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu - Ratměřice
- fyzická osoba starší 15-ti, která má trvalý pobyt v obci Ratměřice: 400,- Kč
- fyzická osoba mladší 15-ti let, která má trvalý pobyt v obci Ratměřice: 250,- Kč
- fyzická osoba, která má v obci Ratměřice ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba: 800,- Kč

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu - Skrýšov, Hrzín 
- fyzická osoba starší 15-ti, která má trvalý pobyt v obci Ratměřice: 300,- Kč
- fyzická osoba mladší 15-ti let, která má trvalý pobyt v obci Ratměřice: 150,- Kč
- fyzická osoba, která má v obci Ratměřice ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba: 700,- Kč

Sazba poplatku za držení psa 
- za jednoho psa: 100,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 150,- Kč
- za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let: 50,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let: 75,- Kč

Od začátku dubna bude spuštěn nový systém odpadového hospodářství v obci založený na vážení celkového odpadu a elektronické evidenci popelnic. V této souvislosti je nutné každou popelnici během března očipovat. Žádáme proto o udělení souhlasu vlastníka odpadové nádoby s umístěním RFID čipu. Formulář pro souhlas s očipováním popelnice naleznete zde nebo je k dispozici na obecním úřadě. Podepsaný souhlas, prosíme, vhoďte do poštovní schránky obecního úřadu nebo oskenovaný pošlete na emailovou adresu mistostarosta@ratmerice.cz

Očipováním popelnic odpadne povinnost označení odpadové nádoby známkou.
Známky na popelnice se tudíž nebudou vydávat.

Veškeré dotazy rádi zodpovíme na tel.  724 118 070 (místostarostka), 317 833 321 (obecní úřad) nebo na emailu mistostarosta@ratmerice.cz

Děkujeme za spolupráci.

Strana: 1 z 3 | další strana