Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Víte že

Titulní strana

Aktuality

Platba místních poplatků za rok 2021

11.01.2021

Místní poplatek za svoz a uložení komunálního odpadu a místní poplatek za držení psa můžete zaplatit od středy 13.1.2021. Splatnost poplatků je 28.2.2021.

Vzhledem k epidemiologické situaci, prosíme - pokud je to možné - o bezhotovostní platby. Pro platby v hotovosti můžete využít úřední hodiny – středa a pátek 16 -18 hod.

Bankovní spojení: 31723121/0100
Variabilní symbol: 2021 a číslo domu (např. 20213 pro dům č.p. 3)

Výpočet výše poplatku:
Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu - Ratměřice
- fyzická osoba starší 15-ti, která má trvalý pobyt v obci Ratměřice: 400,- Kč
- fyzická osoba mladší 15-ti let, která má trvalý pobyt v obci Ratměřice: 250,- Kč
- fyzická osoba, která má v obci Ratměřice ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba: 800,- Kč

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu - Skrýšov, Hrzín 
- fyzická osoba starší 15-ti, která má trvalý pobyt v obci Ratměřice: 300,- Kč
- fyzická osoba mladší 15-ti let, která má trvalý pobyt v obci Ratměřice: 150,- Kč
- fyzická osoba, která má v obci Ratměřice ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba: 700,- Kč

Sazba poplatku za držení psa 
- za jednoho psa: 100,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 150,- Kč
- za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let: 50,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let: 75,- Kč

Od začátku dubna bude spuštěn nový systém odpadového hospodářství v obci založený na vážení celkového odpadu a elektronické evidenci popelnic. V této souvislosti je nutné každou popelnici během března očipovat. Žádáme proto o udělení souhlasu vlastníka odpadové nádoby s umístěním RFID čipu. Formulář pro souhlas s očipováním popelnice naleznete zde nebo je k dispozici na obecním úřadě. Podepsaný souhlas, prosíme, vhoďte do poštovní schránky obecního úřadu nebo oskenovaný pošlete na emailovou adresu mistostarosta@ratmerice.cz

Očipováním popelnic odpadne povinnost označení odpadové nádoby známkou.
Známky na popelnice se tudíž nebudou vydávat.

Veškeré dotazy rádi zodpovíme na tel.  724 118 070 (místostarostka), 317 833 321 (obecní úřad) nebo na emailu mistostarosta@ratmerice.cz

Děkujeme za spolupráci.
Daňová přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

05.01.2021

Finanční úřad pro Středočeský kraj informuje:
Vzhledem k epidemiologické  situaci a ve snaze předcházet kumulaci poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť, FÚ zveřejňuje seznam telefonních čísel, na kterých pracovníci FÚ (v lednu především majetkových daní) zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí včetně pomoci s vyplněním daňového přiznání a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva pobočky finančního úřadu.
Telefonické kontakty Finančního úřadu pro Středočeský kraj naleznete zde.


U zpívání koled se letos nepotkáme

22.12.2020

Proti epidemologická opatření nás v letošním roce připraví o dlouholetou a krásnou tradici zpívání štědrovečerních koled v kostele sv. Havla. I tak si uprostřed svých nejbližších co nejkrásněji užijte požehnané vánoční svátky. A nový rok 2021 ať je zdravější a zase potkávací!

Na Voticku fungují sociální koordinátoři i v době nouzového stavu

19.11.2020

Byla opravena komunikace ve vrchní části hrzínské návsi

04.11.2020

S koncem října byly dokončeny práce na rekonstrukci místní komunikace v horní části návsi v Hrzíně. Bylo položeno 570 m2 nového asfaltového povrchu a zároveň bylo opraveno zanedbané odvodnění silnice. Akci provedla firma BES za nabídkovou cenu 600 000 Kč. Na rekonstrukci zbytku komunikací v intravilánu Hrzína bude zastupitelstvo obce žádat o dotaci ministerstva pro místní rozvoj, která bude vypsána pro rok 2021.

Fotografie ke článku

Nové kontejnery na drobný kovový odpad

07.10.2020

Ve spolupráci s obalovou firmou ECO COM obec pořídila kontejnery na drobný kovový odpad. Jsou umístěny na dvou sběrných místech v obci - u úřadu a u Stodoly.

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Do těchto kontejnerů nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek,  těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů.

Velký kovový odpad lze nadále ukládat, po dohodě s p. Petrem Kubíčkem (tel. 775 988 645), do kontejneru v areálu ČOV.

Pěvecký sbor Jordánek vystoupil po padesáté

29.09.2020

V sobotu 26. září se v táborském Husově sboru konal u příležitosti 600 let města Tábora festival pěveckých sborů. Ratměřice na něm reprezentoval pěvecký sbor Jordánek, který tam pod vedením své sbormistryně Sylvy Smejkalové vystoupil spolu s pěveckými sbory ze Stříbra, Tábora a Příbrami. Podle reakcí publika lze soudit, že jubilejní padesáté vystoupení Jordánku bylo úspěšné a že v porovnání s pěveckými sbory z uvedených měst velmi dobře obstál

Fontána v Davli byla pro ratměřické hasiče úspěchem

12.09.2020

Netradičním místem pro fontánu 2020 byl vltavský břeh v Davli. Dvoudenní práci završilo hodinové představení pro hejtmany zemí visegrádské 4, kteří sledovali naší vodní a světelnou šou z parníku i pro stovky ostatních diváků, kteří se tísnili na davelském mostě a nábřeží. Nový prostor vyžadoval větší stage, nové uspořádání světel a zvuku i jiný model vedení choreografie. Podle nás se vše povedlo výtečně a máme z našeho výkonu velmi dobrý pocit. Samozřejmě jsme narazili i na chybky, ale ty nás přece jen posouvají. Jedna z nich byla, že jsme na druhém břehu neměli oficiálního fotografa, a tak letos máme více fotek zpoza pódia. Podívejte se tedy na fontánu zadním pohledem:-).

Fotografie ke článku

Začali jsme s obnovou vnitřku kostela sv. Havla

10.09.2020

Brigáda na odstraňování staré výmalby vnitřku kostela sv. Havla proběhla ve středu 9.9. odpoledne. Následovat bude dorovnání omítek a poté samozřejmě nová výmalba, aby restaurované varhany přišly příští rok do nově vymalovaného kostela.

Fotografie ke článku

Jak je to s varhanami z kostela sv. Havla?

26.08.2020

Odložená oslava 800 let výročí obce nám dala čas i na dokončení rekonstrukce varhan a výmalbu vnitřních prostor kostela sv. Havla. Vše nyní tedy směřujeme k pouti 2021, kdy bychom chtěli navrácené varhany slavnostně žehnat. 
Moc děkujeme všem, kteří přispěli do veřejné sbírky, do dnešního dne se nám podařilo vybrat 82 868 Kč. 
K těmto financím počítáme se získáním dotace 300 000 Kč pro rok 2021 z ministerstva kultury. Jjelikož nám nyní chybí na rekonstrukci varhanního stroje 100 000 Kč, věříme, že díky sbírce a dotaci získáme finance i na restaurování a polychromii varhanní skříně i dřevěnného zdobení kruchty a zároveň na vnitřní výmalby. 
Práce na vnitřních zdech kostela začnou již v září. Dobrovolníci v čele s kostelníkem Jardou Váňou se pustí do oprav omítek, abychom mohli na jaře malovat. 
Věříme, že se nám vše podaří a v polovině srpna 2021 oslavíme 800(1) let od první zmínky o naší vesnici a přitom se zrekonstruované varhany vrátí do vymalovaného kostela sv. Havla, Díky za vaší pomoc.

Strana: 1 z 4 | další strana