Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Záchranný kruh

Titulní strana

Aktuality

Stavění májky

09.05.2017

V neděli 30. 4. ratměřičtí chlapi tradičně vztyčili na návsi májku. Na akci se jako obvykle účastnilo mnoho občanů.  Další úkol čekal po tři noci ratměřickou omladinu -májku uhlídat před sousedními nájezdníky. I to se povedlo, takže se můžeme z májky těšit po celý rok.

Fotografie ke článku

Radary na vjezdech do obce

27.04.2017

Obec Ratměřice byla zařazena do programu Bezpečný kraj a v rámci něho obdržela od Středočeského kraje tzv. inteligentní měřič rychlosti. Je umístěn na vjezdu do obce od Jankova a zaznamenává data, která mohou sloužit Policii ČR. Stávající radar byl přemístěn na vjezd do obce od Zvěstova, kde také registrujeme zvýšenou rychlost projíždějících aut.

Platba za vodné a stočné

21.04.2017

 Platbu za vodné a stočné za období říjen - prosinec 2016  a leden - březen 2017 můžete uhradit na Obecním úřadě během úředních hodin (středa a pátek 16 - 18 hod)  nebo na bankovní účet obce od pátku 21.4.2017. Informace pro bezhotovostní platbu Vám poskytne L. Svatošová na emailové adrese mistostarosta@ratmerice.cz.

Splatnost poplatku je 30. 6.2017

Uklidili jsme si veřejná prostranství obce

10.04.2017

V sobotu 8. 4.  se uskutečnila tradiční jarní brigáda na úklid obce. Díky pomoci občanů a ratměřických spolků máme veřejná prostranství vyčištěné a připravené na velikonoční svátky. Děkujeme!

Fotografie ke článku

Varhany z kostela sv. Havla projdou celkovou rekonstrukcí

05.04.2017

Opakovaná žádost Římskokatolické farnosti Votice o získání dotačního příspěvku na restaurování varhan v kostele sv. Havla v Ratměřicích byla letos konečně úspěšná. Akce byla zařazena do financování z Programu obnovy nemovitých kulturních památek a pro rok 2017 jí byl schválen příspěvek 250 000 Kč. Na základě výběrového řízení byla vybrána dodavatelská firma Varhanářství Vorlíček, Domažlice, která nabídla cenu za realizaci díla ve výši 1 590 000 Kč. Komplexní oprava potrvá až do roku 2022 i v závislosti na možnosti čerpání každoročních dotací z uvedeného programu. Pro rok 2017 schválilo zastupitelstvo obce Ratměřice příspěvek 50 000 Kč na pokrytí spoluúčasti, aby mohla být realizována první etapa projektu.
Více o varhanách a restaurátorském záměru si můžete přečíst zde.

Noc S Andersenem

04.04.2017

Historicky první Noc S Andersenem připravila pro děti Obecní knihovna spolu s Obecním úřadem.Celkem 12 dětí z Ratměřic a okolí se v pátek v podvečer sešlo v knihovně. Poslechly si povídání o panu Andersenovi a jednu jeho pohádku, kterou přečetla paní knihovnice, zasoutěžily si v literárním kvízu a pokusily se o  divadelní zpracování dvou českých pohádek. Nocovalo se v prostorách obecního úřadu. Na dobrou noc si děti vybraly promítání pohádky. U dětí měla Noc s Andersenem velký úspěch. Proto tato první Noc určitě nebude poslední.

Fotografie ke článku

Rybník Jordánek má novou fazónu

28.03.2017

Revitalizace rybníku Jordánek probíhala od ledna roku 2017 a prováděla ji firma Stavby rybníků z Radošovic u Vlašimi. V současnosti byly práce dokončeny a obec zažádala o kolaudaci tohoto vodního díla, které celkově přišlo na 471 000 Kč a obec na něj získala dotaci od ministerstva zemědělství ve výši 376 000 Kč. Rybník Jordánek již nebude sloužit k chovu ryb, takže vás v létě určitě přiláká k jedinečnému vykoupání v čisté přírodní vodní ploše.

Budova úřadu a školky se rekonstruuje na etapy

24.03.2017

Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ Ratměřice je největší investiční akcí tohoto roku. Práce jsou rozděleny na několik etap, aby co nejméně narušovaly chod obecního úřadu a školky. Proto pracovníci firmy Stavby Bareš využili jarních školních prázdnin a během nich snížili strop vstupní haly školky a vestavěli do ní nový sklad. Další práce budou probíhat od června 2017 v interiérech školky i ve společenské místnosti obecního úřadu. Finální částí projektu bude zateplení a nová fasáda, kterou objekt získá do konce listopadu.

Fotografie ke článku

Z činnosti Mikroregionu Voticko

24.03.2017

Obec Ratměřice je součástí dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko, který ve Voticích v budově MěÚ Votice zřizuje díky spolupráci se Svazem měst a obcí ČR svou kancelář jako Centrum společných služeb. Na aktivity centra se můžete podívat ve Zpravodaji mikroregionu.

Foto z dětského karnevalu

15.03.2017

I letos se na dětském karnevalu sešlo mnoho krásných masek a všichni se dobře bavili. Prohlédněte si fotogalerii Adély Pěkné...

předchozí strana | Strana: 2 z 5 | další strana