Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Záchranný kruh

Titulní strana

Aktuality

Budova úřadu a školky se rekonstruuje na etapy

24.03.2017

Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ Ratměřice je největší investiční akcí tohoto roku. Práce jsou rozděleny na několik etap, aby co nejméně narušovaly chod obecního úřadu a školky. Proto pracovníci firmy Stavby Bareš využili jarních školních prázdnin a během nich snížili strop vstupní haly školky a vestavěli do ní nový sklad. Další práce budou probíhat od června 2017 v interiérech školky i ve společenské místnosti obecního úřadu. Finální částí projektu bude zateplení a nová fasáda, kterou objekt získá do konce listopadu.

Fotografie ke článku

Z činnosti Mikroregionu Voticko

24.03.2017

Obec Ratměřice je součástí dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko, který ve Voticích v budově MěÚ Votice zřizuje díky spolupráci se Svazem měst a obcí ČR svou kancelář jako Centrum společných služeb. Na aktivity centra se můžete podívat ve Zpravodaji mikroregionu.

Foto z dětského karnevalu

15.03.2017

I letos se na dětském karnevalu sešlo mnoho krásných masek a všichni se dobře bavili. Prohlédněte si fotogalerii Adély Pěkné...

Hospodaření obce v roce 2016

10.02.2017

Zastupitelstvo obce uzavřelo hospodaření obce v roce 2016, které vykázalo příjmy ve výši 10 799 231 Kč a výdaje ve výši 11 533 399. Schodek ve výši 734 168 Kč byl uhrazen z prodeje stavebních parcel v roce 2015 a sloužil k vybudování infrastruktury právě těchto stavebních pozemků v lokalitě u hřbitova.
Podívejte se na konečný ROZPOČET roku 2016
Z celkových příjmů bylo daňových ze státní pokladny 3 169 752 Kč, z daně z nemovitostí v obci přišlo do rozpočtu 473 485 Kč a 6 316 368 Kč získala obec z dotací na investiční akce (dotace na MŠ ještě byla vyplacena v 2016 pouze z části)
Tabulka získaných dotací v letech 2007 - 2016
Prioritami zastupitelstva obce pro rok 2017 jsou tyto akce:
Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ - již schváleny dotace ze Středočeského kraje a OPŽP, zažádáno ještě o dotaci MMR
Revitalizace rybníku Jordánek - již schválená dotace MZe
Revitalizace zeleně v obci - podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí
Obnova hřbitovní zdi - podána žádost o dotaci na MZe
Infrastruktura stavebních parcel - pokračování akce z vlastních zdrojů
Projekčně budou připraveny pro rok 2018 zejména tyto akce:
Tlaková stanice vody a oprava vodárny a vodojemu
Oprava komunikace a odvodnění na hrzínské návsi

Platba za odpad a držení psů

03.01.2017

Platba za systém komunálního odpadu se bude provádět v termínu od 25. 1. do 28. 2. 2017 na Obecním úřadě v Ratměřicích (úřední hodiny ve středu a pátek od 16 do 18 hodin).
Výše poplatků se pro rok 2017 nemění a je dána vyhláškou obce Ratměřice.
Pro údaje k bezhotovostní platbě kontaktujte místostarostku L. Svatošovou na mailu mistostarosta@ratmerice.cz.

Zastupitelstvo obce schválilo změnu systému svozu komunálního odpadu v Hrzíně s účinností od 9. 3. 2017 - více zde
Děkujeme za spolupráci.

Ratměřický obchod má od 1. 1. nového nájemce

30.12.2016

S novým rokem 2017 získal obchod v Ratměřicích novou nájemkyni paní Alici Kábele. Provoz byl zahájen v pondělí 2. ledna - otevírací doba je stanovena od pondělí do pátku od 6,30 do 11 hodin a poté od 14 do 16 hodin a v sobotu od 7 do 9 hodin.
Přejeme našemu obchodu hodně spokojených zákazníků.

Rekonstruovaná ČOv je opět v provozu

30.12.2016

Závěrečnou kontrolou stavby byla zakončena akce Modernizace a intenzifikace ČOV Ratměřice, kterou prováděla firma Ekomonitor Chrudim. Na čistírně proběhly stavební úpravy stávajících objektů, ale bylo také vystavěno nové zastřešení hlavní nádrže, ta byla rozdělena na denitrifikační a aktivační část, byl vybudován nový kalojem, provedeny nové technologické rozvody a osazeny nové dmychadla a čerpadla.Celkově dílo stálo 3 300 000 Kč, z toho dotace ministerstva zemědělství činila 2 200 000 Kč. 
Rozhodnutím vodoprávního úřadu MěÚ Votice byla ČOV 22. 12. 2016 uvedena do dvanáctiměsíčního zkušebního provozu, kdy bude pravidelně kontrolována a zkoušena, aby bylo dosahováno potřebných čistících limitů.

Adventní jarmárek 2016

23.12.2016

V sobotu 17. 12. připravily členky spolku Ratměřice- nám se daří spolu s ratměřickými hasiči tradiční předvánoční jarmark na ratměřické návsi. Milá sousedská atmosféra, masové i sladké dobroty, všelijaké nápoje, vánoční dárky, ozdoby a jiné ingredience na stáncích a koncert pěveckého sboru Jordánek v kostele sv. sv. Havla navodily správnou předvánoční náladu.

Fotografie ke článku

Adventní setkání seniorů

16.12.2016

V úterý 13. 12. se ve spolkové místnosti SDH tradičně sešli senioři k adventnímu posezení a popovídání. Akci tradičně zorganizovala Obecní knihovna Ratměřice. Vánoční náladu zúčastněným seniorům pomohly naladit koledy v podání holek ze skupiny Sakramejdlo.

Fotografie ke článku

Valná hromada hasičů 2016

16.12.2016

Sbor dobrovolných hasičů za velké účasti svých členů uskutečnil v sobotu 10. 12. svou výroční schůzi, která rekapitulovala činnost v roce 2016. Byla zhodnocena práce na poli požární ochrany i bohaté kulturní aktivity v obci. Schůzi ozdobily svými vystoupeními děti z kroužku mladých hasičů.

Fotografie ke článku

předchozí strana | Strana: 2 z 6 | další strana