Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Titulní strana

Aktuality

Vánoční akce roku 2018

02.01.2019

Možnost potkat a užít si jedinečnou vánoční atmosféru nám v Ratměřicích přinesla setkání na koncertě pěveckého sboru Jordánek 21. 12. v kostele sv. Havla o den později na tradičním Vánočním jarmárku a na Štědrý den při zpívání vánočních koled opět v ratměřickém kostele. Věříme, že pro všechny obyvatele naší byly svátky konce roku 2018 příjemné a bohaté na zážitky a přejeme úspěšný nový rok 2019.

Fotografie ke článku

V okolí Ratměřic vyrostlo přes dva kilometry alejí ve volné krajině

20.11.2018

Obnova krajinotvorných  a protierozních prvků v okolí Ratměřic a Zvěstova - to je společný projekt obcí, ve kterém se do volné krajiny podařilo pracovníkům ČSOP Vlašim vysázet jen na Ratměřicku 218 listnatých a ovocných stromů. Vznikly tak nové aleje na starých rozoraných cestách směrem ke Zvěstovu, Hrzínu, pod Habrovkou či po Chlumech ke Skrýšovu. Obnovené cesty budou na jaře zatravěné a doufáme, že budou lákat k procházkám a výšlapům. Celková výše projektu byla 559 617 Kč, dotace Operačnního fondu životního prostředí činila 411 269 Kč. O spoluúčast se podělí obce Ratměřice a Zvěstov.

Fotografie ke článku

V intravilánu obce jsme revitalizovali zeleň

20.11.2018

Do finále dospěly práce na projektu Revitalizace zeleně v obci Ratměřice. V rámci komplexní akce bylo v roce 2018 v lokalitách u hřiště, na vjezdu od Jankova, u Jordánku, na hřbitově, u kostela, u přečerpávačky a v nové zástavbě zasázeno 24 bříz, 12 topolů, 7 lip, 10 hlohů, 5 dubů, 13 jeřábů, 18 švestek, a po deseti jabloních, třešních a hrušních. Navíc v obci přibyla mlatová cesta na Trávníky propojující Chánov s centrem obce. Celkové náklady byly 1 342 779 Kč, dotace ze Státního fondu životního prostředí činila 1 074 223 Kč. Akci realizoval ČSOP Vlašim.

Fotografie ke článku

Výstavba tlakové stanice vodovodu byla zahájena

16.11.2018

Od 14. 11. začaly práce na výstavbě automatické tlakové stanice vody. Akci, kterou finančně podpořil Středočeský kraj bude provádět firma Bareš s.r.o. za vysoutěženou cenu 1 049 002 Kč. Čerpací stanice zvýší a ustálí tlak na obecním vodovodu v lokalitě u hřbitova. Akce bude dokončena v květnu 2019, ale již nyní probíhají zemní práce v ulici za stodolou, která je proto uzavřena.

Ratměřické hasičky na 6. místě Benešovské ligy 2018

15.11.2018

V letošním roce se poprvé ženské družstvo SDH Ratměřice zúčastnilo celého seriálu Benešovské hasičské ligy a hned z toho bylo skvělé šesté místo. Na říjnovém slavnostním zakončení sezóny ve Vilicích náš tým navíc obdržel cenu Černý kůň pro sezónu 2019. Gratulujeme a věříme, že se podaří udržet dobrou formu a naplnit tak očekávání pro rok 2019.
Stránky Benešovské hasičské ligy

Fotografie ke článku

Složení zastupitelstva obce pro období 2018 - 2022

05.11.2018

Ustanovující zastupitelstvo obce Ratměřice dne 29. 11. zvolilo do dalšího funkčního období zástupce obce následovně.
Starosta: Viktor Liška, místostarostka: Lucie Svatošová, předseda finančního výboru. Tomáš Grňa, člen finančního výboru: Zdeněk Rezek, předseda kontrolního výboru: Christopher Robertson, člen kontrolního výboru: Alice Černá, stavební komise: Radek Bareš, Jiří Pěkný, Kateřina Procházková.

Nová cesta pro pěší a cyklisty na Chánov

05.11.2018

Eliminovat pohyb dětí podél silnice II. třídy bylo hlavním důvodem akce výstavby pěší stezky na Trávníky a dále na Chánov. Díky pochopení majitelů se podařilo vykoupit část soukromé zahrady a tím propojit střed obce s novou zástavbou pod bytovkou. Cesta na zastávku autobusu tak bude nejen pro děti bezpečnější.

Fotografie ke článku

Platba za vodné a stočné, platba nájemného

05.11.2018

Platbu za vodné a stočné za období 4,5,6,7,8,9/2018  a platbu nájemného za rok 2018 můžete uhradit na OÚ během úředních hodin (středa a pátek 16 - 18 hod.) nebo na bankovní účet Obce Ratměřice od pondělí 5.11.2018. Informace pro bezhotovostní platbu Vám poskytne Lucie Svatošová na emailové adrese mistostarosta@ratmerice.cz.
Splatnost poplatků - 30.11.2018
Děkujeme za spolupráci.


Oslavy 27. - 28. 10. 2018

29.10.2018

Víkendové akce spojené s oslavami 100 let české státnosti nezmařilo ani chladné počasí ani déšť. Naopak vše klapalo, tak jak jsme si představovali. Vše odtartoval sobotní průvod do polí a sázení Lípy přátelství spolu s obcemi Zvěstov a Jankov. Zároveň jsme dotvořili alej lemující  obnovovanou polní cestu do Zvěstova. Následný program na sále hospody, na návsi a v budově obecního úřadu ukázal všechny podoby kulturního a společenského života naší obce. Diváky bavil jako vždy sedlák Oneš a hasičský zásah s koňskou stříkačkou, velké ovace sklidilo vystoupení dětí z mateřské školky. Překvapením a velkým úspěchem bylo také divadlo spolku Ratměřice - Nám se daří a kapely Sakramejdlo. Ratměřické spolky zajistily na akci občerstvení a postaraly se i o svou fotoprezentaci četným příchozím návštěvníků z naší obce i ze sousedního Zvěstova.
V neděli se konal pietní akt spojený se sázením Lípy svobody a odhalení desky Obětem válek autora M. Vepřeka. Slavnostní akci v parčíku před obecním úřadem poté následovalo povídání s J. Coufalíkem nad ratměřickými kronikami. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na důstojném progrmu oslav i těm, které připravené akce navštívili.

Fotografie ke článku

Oslavy 100 let státnosti ve Voticích

23.10.2018

Součástí oslav 100 let české státnosti v sobotu 20. 10. byl slavnostní nástup obcí a hasičských sborů Mikroregionu Voticko, kterého se zúčastnili také zástupci obce a SDH Ratměřice s obecním a hasičským praporem. Povedený program na Komenského náměstí a v jeho okolí ozdobili ratměřičtí hasiči také závěrečnou scénkou se sedlákem Onešem a hašením požáru koňskou zápřahovou stříkačkou v dobových hasičských oblecích.

Fotografie ke článku

předchozí strana | Strana: 2 z 4 | další strana