Jazykové verze

cz | en

Vyhledávání


pomocí Google

Kontaktní info

OU Ratměřice
Ratměřice 72
25703 Jankov
IČ: 00473481
DIČ: CZ 00473481
Jsme plátci DPH

Telefon: 317833321
Fax: 317833289
E-mail: obec@ratmerice.cz
Bankovní spojení: 31723121/0100

Úřední hodiny:
Středa a pátek
16.00 - 18.00 hod.

Starosta:
Mgr. Viktor Liška
starosta@ratmerice.cz
Telefon: 776580584

Mikroregion

Obec Ratměřice je členem svazku obcí nazvaným Mikroregion Džbány. Mikroregion je složen ze sedmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje.

www.mikroregiondzbany.cz

Víte že

Titulní strana

Aktuality

Omezení volného pohybu prodlouženo do 11. dubna

31.03.2020

Vláda ČR prodloužila do 11. 4. 2020 svá mimořádná opatření omezující volný pohyb osob. Nadále tak platí, že vycházet ze svých obydlí můžeme pouze za prací, za nutnými nákupy a k lékaři. Stejně tak je prodlouženo zamezení provozu restaurací, veřejných sporotvišť atd.. Možné je na rozumnou dobu vycházet do přírody, ale je nutné vyvarovat se shlukování více než dvou osob. 

Nutností je pobyt na veřejnosti v roušce s výjimkami dětí do dvou letz a samotných řidičů v uzavřeném autě - více v mimořádném usnesení

Nadále platí uzavření vybraných provozoven a služeb - konkrétněji v mimořádném usnesení

Státní úřady mají omezený provoz na pondělí a středu (max.3 hodiny) a většinu úkonů se snaží vybavit elektronicky - více v mimořádném opatření

Obecní úřad Ratměřice funguje pro veřejnost po osobní domluvě - potřebujete-li řešit neodkladné úřední záležitosti, volejte starostovi V. Liškovi na tel.č. 776 580 584. Stejně tak se na starostu obce samozřejmě můžete obracet při řešení a zajišťování svých základních potřeb (např. návštěva lékaře, sociální služby, nadřazených úřadů atd.).

Ratměřický obchod nabízí i donášku svého zboží domů či objednávku a dovážku dalších potravin či potřebných věcí- v případě potřeby volejte Pavlu Rohlíkovou na tel.č. 776 009 963. Stále jsou zde volně odebrání domácky vyrobené roušky - děkujeme rozšiřujícímu se počtu ratměřických švadlen za jejich skvělou práci pro druhé.

Děkujeme za respektování daných omezení, vyzýváme k omezení sociálních kontaktů na minimuma přejeme si, ať vše přečkáme v Ratměřicích ve zdraví!

Odečítání vodoměrů proběhne až na konci dubna 2020

30.03.2020

V první polovině dubna každoročně dochází k odečtu vodoměrů. V současném nouzovém stavu bude způsob odečítání vodoměrů závislý na aktuálních vládních opatřeních v souvislosti s prevencí a zamezením šíření nákazy nemocí COVID - 19. 
Od 1. 5. 2020 navíc dochází k zákonné úpravě DPH a zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 10.2. navýšení ceny vodného na 22,- Kč/1 m3  a  ceny stočného na 22,- Kč/1 m3. Navýšení reaguje na výsledek vodního hospodaření roku 2019, realizaci atmosférické tlakové stanice a připravovanou rekonstrukci a zkapacitnění vodních zdrojů v obci. Ceny budou proto navýšeny od 1. května letošního roku. Proto předpokládáme, že bude-li to možné, vodoměry u jednotlivých odběratelů budeme fyzicky odečítat až v závěru dubna. O případných jiných způsobech odečtu Vás budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Omezme pohyb na veřejnosti na minimum!

26.03.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR důrazně upozorňuje na dodržování mimořádného opatření ze dne 24. 3. 2020, které upravuje pohyb osob na veřejnosti. Buďte prosíme opatrní a ohleduplní!

Důležité kontankty

20.03.2020

Opatření v obci Ratměřice v souvislosti s výskytem nového koronaviru

17.03.2020

Vláda ve svém usnesení ze dne 16.3. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče a nařizuje starostům obcí zajistit těmto osobám pomoc zvládání základních životních potřeb včetně nákupů. 
Abychom co nejvíce zamezili šíření nákazy je obec Ratměřice již od pondělí 16.3. připravena koordinovat a zajišťovat potřeby nejvíce ohrožených osob. Připojujeme se k doporučení vlády a nabízíme pomoc se zajištěním základních životních potřeb osob v obci.

Potřebujete-li základní potraviny, volejte provozovatelce ratměřického obchodu Pavle Rohlíkové na tel.č. 776 009 963 a ona zajistí donášku nákupu až k Vám domů.

Potřebujete-li zajistit nákup léků, drogistického zboží, ovoce atd. nebo odvézt k lékaři, zavolejte starostovi obce na tel. č. 776 580 584 nebo místostarostce obce na tel.č. 724 118 070.

Vedení obce Ratměřice se také připojuje k doporučení nosit na veřejnosti obličejové  roušky a při nákupu v místním obchodě používat ochranné rukavice. Do obchodu se smí vstupovat pouze jednotlivě a při čekání na vstup žádáme o dodržování minimálně dvoumetrového odstupu mezi jednotlivými osobami. 

Do výroby ručně šitých obličejových roušek se pustily ratměřické švadleny D. Boušová a M. Matoušková. První várku obdržela provozovatelka obchodu a od středy 18.3. budou roušky v obchodě k dispozici občanům obce. 
Moc děkujeme dámám za jejich nezištnou pomoc a občanům za respektování a dodržování našich opatření.

Usnesení vlády ze dne 16.3.

Uzavření Mateřské školy Ratměřice

12.03.2020

Obec Ratměřice přistoupila na základě vyhlášení nouzového stavu a doporučení Ministerstva zdravotnictví k přerušení provozu Mateřské školy Ratměřice od 13. 3. 2020.

Infolinky ke koronaviru

12.03.2020

Vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU v souvislosti s výskytem nového koronaviru

11.03.2020

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od 12. 3. 2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů

Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.
Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.
V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.
Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.

V souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID - 19 způsobeném novým koronavirem SARS-CoV-2 nabádáme občany, aby důsledně dodržovali nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR.


Zásady prevence proti nákaze virem COVID - 19:
- vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
- dodržovat základní hygienická pravidla
- používat dezifenkci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
- nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
- dodržovat pravidla respirační hygieny - tj. při kýchání a kašlání řádně užívat jednorázové kapesníky, zakrývat si ústa paží/rukávem, nikoliv rukou!
- důsledně chránit by se měli zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Aktuální informace o situaci v ČR , postupu při podezření na onemocnění, pokyny pro osoby, které se vrátili ze zahraničí a další naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

O doporučeních pro návštěvníky MěÚ Votice si přečtěte ZDE.

V obci Ratměřice přistupujeme k uzavření MŠ Ratměřice a  ke zrušení obecních společenských akcí, na kterých se předpokládá vysoká účast obyvatel.

Sousedské setkání plánované na 21.3. se proto neuskuteční, stejně tak jako Velikonoční zábava plánovaná na 12.4.
Sousedské posezení nad historií obce v sobotu 21. 3. 2020

09.03.2020

V důsledku mimořádných opatření Vlády ČR se plánované sousedské setkání 21. 3. 2020 neuskuteční.
Jistě najdeme nový vhodný termín, o kterém vás budeme informovat.
Díky za pochopení.

Zimní příprava mládežnických fotbalových družstev je v plném proudu

02.03.2020

Od poloviny ledna se pilně připravují ratměřičtí mladí fotbalisté na jarní část sezony. Přípravkové kategorie trénují v hale ZŠ Louňovice a starší žáci využívají nového osvětlení hřiště a zimní přípravu absolvují venku. K tomu hrají mužstva zápasy a turnaje, jak tomu bylo o víkendu 29.2.- 1.3.. Tým starší přípravky pod vedení Jakuba Pospíšila a Františka Hrušky se zúčastnil halového turnaje v Sázavě a po vyrovnané bilanci tří výher a tří proher obsadil čtvrté místo. Starší žáci s trenéry Radkem Matouškem a Michalem Mohišem odehráli již čtvrtý přípravný zápas na UMT Votice a tentokrát porazili 5:2 spojený tým Teplýšovice/Senohraby. Celkově je to jejich třetí výhra během zimní přípravy, na kterou můžou navázat v neděli 8.3., kdy se ve Voticích naposledy utkají s Chotovinami. Týmy přípravek pak v týdnu čekají přátelské zápasy v bystřické hale s domácími vrstevníky.

předchozí strana | Strana: 3 z 4 | další strana